Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Toon de 5 - 10 - 15 - 20 meest recente berichten

OLO-aanbesteding van 23/04/2018

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat de volgende 4 OLO-lijnen aanbesteed zullen worden op maandag 23 april 2018 :

Lees verder - 16/04/2018 17:13 - Federaal Agentschap van de Schuld

Toestand van de federale staatsschuld per eind maart 2018

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:

In de loop van de maand maart 2018 is de schuld van de federale Staat met 6,263 miljard euro toegenomen, tot 397,031 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld toegenomen met 6,112 miljard euro, en evolueerde zo tot 384,306 miljard euro per eind maart 2018.

Het netto te financieren saldo van de maand maart 2018 bedroeg 6,111 miljard euro.

Lees verder - 16/04/2018 10:35 - Federaal Agentschap van de Schuld

Historisch klimaatakkoord voor de scheepvaartsector

De Internationale Maritieme Organisatie (IMO), een agentschap van de Verenigde Naties, is vandaag tot een historisch akkoord gekomen om de uitstoot van schepen significant te verminderen en uiteindelijk volledig uit te faseren. Door deze beslissing wordt een significante koerswijziging ingezet. De internationale scheepvaartsector krijgt hierdoor een duidelijk signaal welke richting ze uit moet.

Lees verder - 13/04/2018 17:14 - FOD Mobiliteit en Vervoer
Precisiegeneeskunde: een nieuw verhaal?

Precisiegeneeskunde: een nieuw verhaal?

Op deze woensdag 18 april  organiseert het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek een conferentie voor het ruime publiek over het thema “Precisiegeneeskunde: een nieuw verhaal?”

Lees verder - 13/04/2018 14:30 - Belgisch raadgevend comité voor Bio-ethiek

PERSUITNODIGING: Minister Marghem presenteert het PMD-luik van de studie met betrekking tot de belemmeringen voor recyclage

Eind 2016 presenteerden minister van Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem en Vice-Premier Kris Peeters een roadmap om de circulaire economie te bevorderen.

Lees verder - 13/04/2018 11:52 - Persdienst van Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Bijna 1 op 2 leefloonbegunstigden heeft reeds een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie!

Brussel, 13 april 2018. Sinds de veralgemening van het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI) neemt het aantal projecten continu toe. Op basis van het aantal ingediende dossiers stelt de studiedienst van de POD MI een positieve trend vast: 45,2% [1] van alle leefloners hadden in oktober 2017 reeds een GPMI op zak. Omdat de persoonlijke situatie van elke hulpbehoevende anders is, werken steeds meer maatschappelijke assistenten dit plan uit in samenspraak en overleg met de cliënt.

Lees verder - 13/04/2018 07:57 - POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid

Wil je weten hoeveel mensen er dankzij jouw OCMW geholpen worden? Check dan zeker de barometer voor maatschappelijke integratie!

Brussel, 13 april 2018. Dankzij het open databeleid van de federale regering kan iedere burger, onderzoeker en politici het sociaal beleid van zijn of haar OCMW opvolgen en vergelijken met rondom liggende gemeenten. Wil weten hoeveel mensen met een leefloon moeten rondkomen in jouw gemeente? Zijn dit hoofdzakelijk alleenstaanden of eerder eenoudergezinnen met kinderen? Al dit en meer kan je vinden via de barometer voor maatschappelijke integratie.

Lees verder - 13/04/2018 07:56 - POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid

Resultaten van de aanbesteding van Schatkistcertificaten van 10/04/2018

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het vandaag voor een totaal bedrag van EUR 1,755 miljard in Schatkistcertificaten aanbesteed heeft, als volgt verdeeld over de lijnen :

ISIN Code : BE0312757298 - 09/08/2018
Opgenomen (EUR miljard): 0,690
Gew. gemid. rendement : -0,589 %
Bid-to-cover ratio : 1,98

ISIN Code : BE0312763353 - 07/03/2019
Opgenomen (EUR miljard): 1,065
Gew. gemid. rendement : -0,549 %
Bid-to-cover ratio : 2,74

Voor meer informatie, zie de Reuters pagina BELG/TC of de Bloomberg pagina BELG - TC Auctions - Results.

Lees verder - 10/04/2018 11:53 - Federaal Agentschap van de Schuld

Uitnodiging pers – 23 april: de federale Ombudsman stelt zijn jaarverslag voor

De federale ombudsmannen, Catherine De Bruecker en Guido Herman, stellen op maandag 23 april 2018 om 13u30 hun jaarverslag voor. 

Lees verder - 09/04/2018 16:29 - De federale Ombudsman

Douane Roeselare neemt voor de 9de maal alcohol in beslag.

Het Mobiel Douaneteam van Roeselare onderschepte op woensdag 4 april een vrachtwagen met 26 paletten wijn waarvoor er geen documenten konden worden voorgelegd. Deze vaststelling gebeurde op aangeven van een alerte burger en dankzij de uitstekende samenwerking tussen de politiezone Polder en het Mobiel Douaneteam van Roeselare.

Lees verder - 06/04/2018 12:12 - FOD Financiën