Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Finance

Wijziging van de gedragscode voor KMO's op vlak van kredietovereenkomsten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens, minister van Financiën Johan Van Overtveldt en minister van KMO's Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de gedragscode aanpast die te maken heeft met de uitvoering van de wet over de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Lees verder - 22/06/2018 14:30

Resultaten OLO-aanbesteding van 18/06/2018

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het vandaag voor een totaal bedrag van EUR 3,600 miljard aanbesteed heeft, als volgt verdeeld over de lijnen :

- OLO 0,20 % 22/10/2023 (OLO79)
ISIN code : BE0000339482
Opgenomen (EUR miljard): 0,580
Gew. gemid. rendement : -0,004 %
Bid-to-cover ratio : 2,330

- OLO 0,80 % 22/06/2028 (OLO85)
ISIN code : BE0000345547
Opgenomen (EUR miljard): 1,520
Gew. gemid. rendement : 0,732 %
Bid-to-cover ratio : 1,620

- OLO 1,00 % 22/06/2031 (OLO75)
ISIN code : BE0000335449
Opgenomen (EUR miljard): 0,933
Gew. gemid. rendement : 0,996 %
Bid-to-cover ratio : 1,670

- OLO 1,60 % 22/06/2047 (OLO78)
ISIN code : BE0000338476
Opgenomen (EUR miljard): 0,567
Gew. gemid. rendement : 1,701 %
Bid-to-cover ratio : 1,720

Voor meer informatie, zie de Reuters pagina BELG/OLO of de Bloomberg pagina BEDA - OLO Auctions - Results.

 

Lees verder - 18/06/2018 11:26

Goedkeuring van overeenkomsten over onroerende domeingoederen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van domaniale wet goed.

Lees verder - 15/06/2018 15:19

OLO-aanbesteding van 18/06/2018 : aan te besteden bedrag

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het bedrag dat zal aanbesteed worden bij de volgende OLO-aanbesteding op maandag 18 juni 2018, zal schommelen tussen 3,1 en 3,6 miljard EUR

4 OLO lijnen zullen aanbesteed worden :

1. OLO 0,20% 22/10/2023 ISIN BE0000339482 (OLO 79)
2. OLO 0,80% 22/06/2028 ISIN BE0000345547 (OLO 85)
3. OLO 1,00% 22/06/2031 ISIN BE0000335449 (OLO 75)
4. OLO 1,60% 22/06/2047 ISIN BE0000338476 (OLO 78)

Lees verder - 15/06/2018 11:55

Belastingaangifte via tax-on-web kan nog 1 maand.

De burger heeft nog één maand, tot 12 juli, om zijn aangifte in de personenbelasting in te dienen via tax-on-web. Tot nu toe registreerde de FOD Financiën al 886.000 aangiften via tax-on-web waarvan 26.000 via de nieuwe identiteitsapp itsme.

Lees verder - 13/06/2018 11:20

Resultaten van de aanbesteding van Schatkistcertificaten van 12/06/2018

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het vandaag voor een totaal bedrag van EUR 2,392 miljard in Schatkistcertificaten aanbesteed heeft, als volgt verdeeld over de lijnen :

ISIN Code : BE0312758304 - 13/09/2018
Opgenomen (EUR miljard): 1,210
Gew. gemid. rendement : -0,578 %
Bid-to-cover ratio : 2,04

ISIN Code : BE0312764369 - 09/05/2019
Opgenomen (EUR miljard): 1,182
Gew. gemid. rendement : -0,566 %
Bid-to-cover ratio : 2,19


Voor meer informatie, zie de Reuters pagina BELG/TC of de Bloomberg pagina BELG - TC Auctions - Results.

 

Lees verder - 12/06/2018 09:36

OLO-aanbesteding van 18/06/2018

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat de volgende 4 OLO-lijnen aanbesteed zullen worden op maandag 18 juni 2018 :

1.
Omschrijving : OLO 0,20% 22/10/2023
ISIN code : BE0000339482
OLO-nummer : OLO 79
Uitstaand bedrag : EUR 7,359,000,000,00

2.
Omschrijving : OLO 0,80% 22/06/2028
ISIN code : BE0000345547
OLO-nummer : OLO 85
Uitstaand bedrag : EUR 8,867,000,000,00

3.
Omschrijving : OLO 1,00% 22/06/2031
ISIN code : BE0000335449
OLO-nummer : OLO 75
Uitstaand bedrag : EUR 10,193,000,000,00

4.
Omschrijving : OLO 1,60% 22/06/2047
ISIN code : BE0000338476
OLO-nummer : OLO 78
Uitstaand bedrag : EUR 9,826,000,000,00

De betaaldatum is 20/06/2018. Vrijdagmorgen 15 juni zal het Federaal Agentschap van de Schuld de vork meedelen voor het aan te besteden bedrag.

 

Lees verder - 11/06/2018 13:39

Wijziging van het toepassingsgebied van het aanslagstelsel dat van toepassing is op juridische constructies

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over het toepassingsgebied van het aanslagstelsel dat van toepassing is op juridische constructies.

Lees verder - 08/06/2018 15:50

Instemming met het protocol tot wijziging van het verdrag over het eurovignet

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed dat instemt met het protocol dat een nieuwe verdeelsleutel voor de inkomsten van het eurovignet voorziet en een nieuwe tariefstructuur invoert.

Lees verder - 08/06/2018 15:50

De douane stoomt zich klaar voor een nakende Brexit

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) doet het nodige om tegen 29 maart 2019 klaar te zijn voor een cliff-edge Brexit-scenario, dit is een Brexit zonder overgangsperiode. Verschillende maatregelen worden genomen om de concurrentiepositie van België te verstevigen en ons land aantrekkelijk te houden voor bedrijven.

Lees verder - 08/06/2018 15:16