Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Finance

OLO 2028 - pricing

Persbericht van het federale Agentschap van de Schuld

Lees verder - 16/01/2018 16:19

Nieuwe OLO 2028

De Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, deelt mee :
De Belgische Staat zal in de nabije toekomst, indien de marktomstandigheden het toelaten,
een nieuwe gesyndiceerde EURO benchmark met vervaldag 22 juni 2028 (OLO 85) uitgeven.
BNP Paribas Fortis, Citi, NatWest Markets en SG CIB werden aangeduid als joint bookrunners. De andere primary en recognized dealers zullen uitgenodigd worden om deel uit te maken van de syndicatie.
De aanbesteding voorzien voor 22 januari 2018 wordt geannuleerd.

Lees verder - 15/01/2018 11:48

Douane doekt illegale sigarettenfabriek op.

Gisterenochtend (9/1/2018) deed de Douane een inval in een magazijn in Grobbendonk. Bij deze inval werd een volledig geïnstalleerde illegale sigarettenfabriek aangetroffen.

Lees verder - 10/01/2018 09:01

Resultaten van de aanbesteding van Schatkistcertificaten van 09/01/2018

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het vandaag voor een totaal bedrag van EUR 2,530 miljard in Schatkistcertificaten aanbesteed heeft, als volgt verdeeld over de lijnen :

Lees verder - 09/01/2018 11:48

Toestand van de federale staatsschuld per eind december 2017

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:


In de loop van de maand december 2017 verminderde de schuld van de federale Staat met 7,102 miljard euro, tot 385,914 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld afgenomen met 5,744 miljard euro, en evolueerde zo tot 373,663 miljard euro per eind december 2017.

Lees verder - 08/01/2018 10:22

Pandregister elektronisch vanaf 1 januari 2018

Vanaf 1 januari is er een elektronisch pandregister. Dit nieuwe instrument wijzigt doortastend het pandsysteem en laat de economische actoren toe om zelfs bij financiële moeilijkheden, te blijven functioneren.

Lees verder - 03/01/2018 10:32

Resultaten van de aanbesteding van Schatkistcertificaten van 02/01/2018

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het vandaag voor een totaal bedrag van EUR 2,185 miljard in Schatkistcertificaten aanbesteed heeft, als volgt verdeeld over de lijnen :

Lees verder - 02/01/2018 11:39

Overdracht van personeelsleden van de FOD Financiën naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de overdracht van personeelsleden van de federale overheidsdienst Financiën naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Lees verder - 22/12/2017 15:55

Controle op drugs in postzendingen

De voorbije dagen vond een gecoördineerde actie van de Douane, het lokale parket van Oost-Vlaanderen, de Lokale Politie en de Federale Gerechtelijk Politie op drugstrafiek via postzendingen plaats.

Lees verder - 21/12/2017 14:18

De FOD Financiën houdt een openbare raadpleging over de Private Privak en de verzaking van de inning van de roerende voorheffing

De FOD Financiën organiseert deze open raadpleging om te peilen naar de meningen van de verschillende marktactoren.

Lees verder - 21/12/2017 09:45