Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Toon de 5 - 10 - 15 - 20 meest recente berichten

Ministerraad van 23 maart 2018

Een ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure op vrijdag 23 maart 2018 onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 23/03/2018 16:09 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Wijzigingen inzake de militaire loopbaan van beperkte duur

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput een voorontwerp van wet goed dat een reeks wijzigingen aanbrengt die betrekking hebben op de militaire loopbaan van beperkte duur.

Lees verder - 23/03/2018 16:09 - Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Coherentie in de aanduiding van leden van de dienst 'voorafgaande beslissingen in fiscale zaken' van de FOD Financiën

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de aanduidingsmethode van leden van de dienst 'voorafgaande beslissingen in fiscale zaken' van de FOD Financiën.

Lees verder - 23/03/2018 16:09 - Persdienst van Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude

Instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en Barbados inzake de bescherming van investeringen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed tot instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en Barbados inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen.

Lees verder - 23/03/2018 16:09 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

Instemming met de overeenkomst inzake gecentraliseerde vrijmaking

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed tot instemming met de overeenkomst inzake gecentraliseerde vrijmaking met betrekking tot de toewijzing van de nationale inningskosten die worden ingehouden wanneer de traditionele eigen middelen ter beschikking van de EU-begroting worden gesteld.

Lees verder - 23/03/2018 16:09 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

Instemming met het protocol inzake voorrechten en immuniteiten van het eengemaakt octrooigerecht

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed tot instemming met het protocol inzake voorrechten en immuniteiten van het eengemaakt octrooigerecht.

Lees verder - 23/03/2018 16:09 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

Wijziging van het premiesysteem voor beroepsbekwaamheden in de verpleegkundige sector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block en minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed over het attractiviteitsplan voor het verpleegkundige beroep over de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en ongemakkelijke prestaties.

Lees verder - 23/03/2018 16:09 - Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Modernisering van de procedure voor de aanleg van de strategische reserve

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame ontwikkeling Marie Christine Marghem een voorontwerp van wet goed dat het wettelijke kader voor de strategische reserve wijzigt tot 31 maart 2022.

Lees verder - 23/03/2018 16:09 - Persdienst van Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Belgische deelname aan Historical Ordnance Disposal operatie ‘Benevolent Depolutting 2018’ in het Kanaal

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de Belgische deelname aan Historical Ordnance Disposal operatie ‘Benevolent Depolutting 2018’ in het Kanaal.

Lees verder - 23/03/2018 16:09 - Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Tijdelijke Belgische bijdrage aan de Europese trainingsopdracht van de Centraal-Afrikaanse strijdkrachten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de tijdelijke Belgische bijdrage aan de Europese trainingsopdracht van de Centraal-Afrikaanse strijdkrachten (EUTM CAR) in 2018.

Lees verder - 23/03/2018 16:09 - Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Agenda van de elektronische ministerraad van 23 maart 2018

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

Lees verder - 23/03/2018 08:59 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Vanaf nu kun je je gepersonaliseerde nummerplaat ook online aanvragen

De FOD Mobiliteit en Vervoer vereenvoudigt de aanvraagprocedure voor de gepersonaliseerde nummerplaten. Je kan nu je aanvraag eenvoudig via de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer indienen en je voertuig via WebDIV inschrijven.

Lees verder - 22/03/2018 13:30 - FOD Mobiliteit en Vervoer

Jaar van de Noordzee gaat van start

De zee is zeker bemind, maar is ze ook bekend? Wat leeft en beweegt er allemaal in, op en rond de Noordzee? Op zondag 25 maart geeft Staatssecretaris Philippe De Backer op de strandschoonmaak Eneco Clean Beach Cup in Blankenberge het startschot van het Jaar van de Noordzee. Doel is te sensibiliseren rond wat de zee allemaal doet voor ons en hoe haar beter te beschermen. De zee begint in elke keuken en badkamer.

 

Lees verder - 20/03/2018 14:44 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Eerste jobbeurs Talent@FODFinanciën

Op donderdag 22 maart 2018 organiseert de FOD Financiën de jobbeurs Talent@FODFinanciën in het Felix Paxhuis. Het is de eerste keer dat de FOD Financiën een jobbeurs organiseert. Laatstejaarsstudenten en personen jonger dan 25 van alle studierichtingen zijn welkom.

Lees verder - 20/03/2018 11:21 - FOD Financiën

Resultaten OLO-aanbesteding van 19/03/2018

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het vandaag voor een totaal bedrag van EUR 3,581 miljard aanbesteed heeft, als volgt verdeeld over de lijnen :

- OLO 0,20 % 22/10/2023 (OLO79)
ISIN code : BE0000339482
Opgenomen (EUR miljard): 0,945
Gew. gemid. rendement : 0,158 %
Bid-to-cover ratio : 2,340

- OLO 0,80 % 22/06/2028 (OLO85)
ISIN code : BE0000345547
Opgenomen (EUR miljard): 1,698
Gew. gemid. rendement : 0,851 %
Bid-to-cover ratio : 1,780

- OLO 1,45 % 22/06/2037 (OLO84)
ISIN code : BE0000344532
Opgenomen (EUR miljard): 0,570
Gew. gemid. rendement : 1,370 %
Bid-to-cover ratio : 2,120

- OLO 2,15 % 22/06/2066 (OLO80)
ISIN code : BE0000340498
Opgenomen (EUR miljard): 0,368
Gew. gemid. rendement : 1,875 %
Bid-to-cover ratio : 1,460

Voor meer informatie, zie de Reuters pagina BELG/OLO of de Bloomberg pagina BEDA - OLO Auctions - Results.

Lees verder - 19/03/2018 12:19 - Federaal Agentschap van de Schuld

Ministerraad van 16 maart 2018

De ministerraad vergaderde op vrijdag 16 maart 2018 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 16/03/2018 15:11 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed over de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Lees verder - 16/03/2018 15:11 - Persdienst van Philippe De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Civiele bescherming: interventie van Casualty Extraction Teams

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de interventie van de Casualty Extraction Teams in de hulpverleningszones.

Lees verder - 16/03/2018 15:11 - Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Voorbereiding van de Europese Raad van 22 en 23 maart 2018

De ministerraad neemt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken Didier Reynders akte van de voorbereidingen van de Europese Raad van donderdag 22 en vrijdag 23 maart 2018 in Brussel.

Lees verder - 16/03/2018 15:11 - Persdienst van eerste minister Charles Michel

Niet-indexering van de remgeldplafonds in 2018 van bepaalde vergoedbare middelen in het kader van de ziekteverzekering

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over de niet-indexering van de remgeldplafonds in 2018 van bepaalde vergoedbare middelen in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Lees verder - 16/03/2018 15:11 - Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid