Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Toon de 5 - 10 - 15 - 20 meest recente berichten

Een handleiding voor de aanpak van rugpijn

Wat te doen bij rugpijn? Voor deze ‘kwaal van de eeuw’ wordt een brede waaier aan oplossingen aangeboden. Om door het bos de bomen te helpen zien, publiceerde het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) in mei reeds een klinische richtlijn, gebaseerd op het meest recente wetenschappelijke bewijs. Vandaag gaat het op de ingeslagen weg verder met een ‘zorgpad’, dat voor elk type rugpatiënt bepaalt welke onderzoeken best worden uitgevoerd en welke de optimale behandeling is. Het is de eerste keer in ons land dat een zorgpad werd ontwikkeld in samenwerking met alle betrokken zorgdisciplines en de patiënten. Het omvat zowel lumbale (eenvoudige rugpijn) als radiculaire (type ischias) pijn. En voor een groter gebruiksgemak ontwikkelde het KCE een interactieve, online tool (www.lagerugpijn.kce.be).

Lees verder - 17/11/2017 00:24 - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Ministerraad van 16 november 2017

De ministerraad vergaderde op vrijdag 16 november 2017 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 16/11/2017 15:32 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Werking van de federale instantie voor onderzoek naar scheepvaartongevallen

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de organisatie en de werking van de Federale instantie voor onderzoek van scheepvaartonderzoeken (FOSO) vastlegt.

Lees verder - 16/11/2017 15:32 - Persdienst van Philippe De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

MIlitaire opdracht in Niger

De ministerraad stemt in met de militaire instructieopdracht in Niger.

Lees verder - 16/11/2017 15:32 - Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Samenwerkingsakkoord over de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat instemt met het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020.

Lees verder - 16/11/2017 15:32 - Persdienst van Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling