Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

1-10 van 37 resultaten.

februari 2018

Diverse bepalingen Binnenlandse Zaken: geïntegreerde politie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed over een reeks bepalingen ten gunste van de geïntegreerde politie.

Lees verder - 22/02/2018 14:09 - Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Instemming met een kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en Australië

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed omtrent instemming met de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten enerzijds, en Australië anderzijds.  

Lees verder - 22/02/2018 14:09 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

Instemming met de overeenkomst tussen België en Argentinië die de familie van personeelsleden van diplomatieke posten toelaat betaalde werkzaamheden te verrichten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met de overeenkomst tussen België en Argentinië inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door de gezinsleden ten laste van het personeel van de diplomatieke zendingen en consulaire posten.

Lees verder - 22/02/2018 14:09 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

Instemming met het protocol bij het verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het facultatief protocol bij het verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

Lees verder - 22/02/2018 14:09 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

Voortzetting van de vorming van specialisten en de uitwisseling van expertise in Tunesië in 2018

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de voortzetting van de vorming van specialisten en het uitwisselen van expertise in Tunesië in 2018.

Lees verder - 22/02/2018 14:09 - Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Vaststelling van regels voor de medische verkiezingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat regels voor de medische verkiezingen vaststelt.

Lees verder - 22/02/2018 14:09 - Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Aanstelling directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed tot aanstelling van de directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

Lees verder - 22/02/2018 14:09 - Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Verlenging van de overheidsopdracht voor de aanmaak en distributie van rijbewijzen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot akkoord met de verlenging van de overheidsopdracht voor de aanmaak en distributie van rijbewijzen.

Lees verder - 22/02/2018 14:09 - Persdienst van François Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Beheer van het centraal register van testamenten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed over het beheer van het centraal register van testamenten.

Lees verder - 22/02/2018 14:09 - Persdienst van Koen Geens, minister van Justitie

Hernieuwing van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal bij het RIZIV

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal bij het Rijksinstituut voor ziekte en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) hernieuwt.

Lees verder - 22/02/2018 14:09 - Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid