Andere offizielle Informationen und Dienste: www.belgium.be

Siehe dieser Pressemeldung in NL DE FR

Europese burgerraadpleging: laat uw stem, verwachtingen, bezorgdheden en wensen voor de toekomst van Europa horen

Sie sehen diese Pressemeldung in einer anderen Sprache an.

Von Arlin Bagdat

Neem deel aan de Europese burgerraadpleging tijdens één van de ronde tafels over de toekomst van de Europese Unie, die de federale overheid organiseert. Er is geen specifieke kennis nodig, enkel ideeën en gezond verstand.

De deelnemers die gekozen worden, zullen tijdens één van de ronde tafels via een dialoog ideeën over de toekomst van de Europese Unie delen. De thema’s die aan bod komen zijn:

  • Europa in de wereld
  • duurzame ontwikkeling in Europa
  • innovatie in Europa
  • welvaart en stabiliteit in Europa
  • de eenheid van Europa 
  • veiligheid in Europa
  • Europa en democratie

De ronde tafels vinden plaats in november in Gent, Leuven, Brussel, Namen en Luik. Aan elke ronde tafel kunnen 60 tot 80 burgers deelnemen. De groepen worden samengesteld op basis van de antwoorden op het inschrijvingsformulier. De bedoeling is om een uiteenlopende groep van mensen te bereiken. Als u niet geselecteerd bent, houden we wel rekening met uw antwoorden op het inschrijvingsformulier. Elke deelnemer ontvangt een vaste onkostenvergoeding van 20 euro.

www.belgium.be/nl/laatuhoren

Wat gebeurt er met de resultaten?
De resultaten zullen in een Belgische en Europese samenvatting worden opgenomen. Die samenvatting wordt officieel besproken door de staatshoofden en regeringsleiders tijdens de Europese Raad in december 2018. De resultaten helpen om duidelijkheid te brengen in de beraadslagingen en om prioriteiten voor acties op Europees niveau vast te leggen.

Quelle

Logo of 'FÖD Kanzlei des Premierministers - Generaldirektorat für externe Kommunikation' FÖD Kanzlei des Premierministers - Generaldirektorat für externe Kommunikation
Wetstraat 16
1000 Brussel
Belgien
+32 2 501 02 11
http://kanselarij.belgium.be

Kontakt

Arlin BagdatArlin Bagdat

Rue de la Loi 16, 1000 Brüssel
+32 2 287 41 05
+32 478 329 147
vCard herunterladen