Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Toon de 5 - 10 - 15 - 20 meest recente berichten

Ministerraad van 16 november 2018

De ministerraad vergaderde op vrijdag 16 november 2018 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 16/11/2018 17:05 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Unesco-verdrag: teruggave van cultuurgoederen die onrechtmatig het grondgebied hebben verlaten

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed over de teruggave van cultuurgoederen die onrechtmatig het grondgebied hebben verlaten van staten die het Unesco-verdrag hebben bekrachtigd.

Lees verder - 16/11/2018 17:05 - Persdienst van Zuhal Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Weten-schapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Voorbereiding van de sociale verkiezingen in 2020

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een voorontwerp van wet goed ter voorbereiding van de sociale verkiezingen in 2020.

Lees verder - 16/11/2018 17:05 - Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Wijziging van twee vormen van tijdskrediet

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het 'tijdskrediet eindeloopbaan' en het 'thematisch tijdskrediet gemotiveerd door het voortzetten van een opleiding' wijzigt.

Lees verder - 16/11/2018 17:04 - Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Stelsel van disponibiliteit met wachtgeld bij Belgocontrol

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een ontwerp van koninklijk besluit goed dat pensioenrechten toekent voor periodes van disponibiliteit met wachtgeld voor het personeel van Belgocontrol.

Lees verder - 16/11/2018 17:04 - Persdienst van Daniel Bacquelaine, minister van Pensioenen

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag: uitvoering van de jobsdeal

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 dat het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) regelt.

Lees verder - 16/11/2018 17:04 - Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Tweede beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden

Op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot goedkeuring van het tweede beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden.

Lees verder - 16/11/2018 17:04 - Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Pensioenrechten voor verloven toegekend aan het personeel van bpost

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een ontwerp van koninklijk besluit goed dat aan het personeel van bpost pensioenrechten toekent voor verloven voorafgaand aan het pensioen.

Lees verder - 16/11/2018 17:04 - Persdienst van Daniel Bacquelaine, minister van Pensioenen

Overdracht van bepaalde bevoegdheden van de FOD Sociale Zekerheid naar het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed over de overdracht van bepaalde bevoegdheden van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid naar het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ).

Lees verder - 16/11/2018 17:04 - Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Globaal budget 2018 van de financiële middelen voor de farmaceutische specialiteiten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het globaal budget in 2018 vaststelt van de financiële middelen voor de verstrekkingen van de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.

Lees verder - 16/11/2018 17:04 - Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid