Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Toon de 5 - 10 - 15 - 20 meest recente berichten

Tewerkstelling van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt: de toestand in 2017

In 2017 bedraagt de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt 1,37% (1,44% in 2016). In totaal behalen of overschrijden 5 federale organisaties het quotum van 3% tewerkstelling van personen met een handicap. Dit blijkt uit het evaluatieverslag 2017 van de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap (BCAPH).

 

Lees verder - 25/09/2018 14:49 - FOD Beleid en Ondersteuning

Ministerraad van 21 september 2018

De ministerraad vergaderde op vrijdag 21 september 2018 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 21/09/2018 15:43 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Diverse fiscale bepalingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed dat diverse fiscale bepalingen omvat en een artikel van de wet van 5 april 1955 wijzigt.

Lees verder - 21/09/2018 15:43 - Persdienst van Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude

Kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een voorontwerp van wet goed over kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg.

Lees verder - 21/09/2018 15:43 - Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Instemming met vier overeenkomsten over wederzijdse bescherming van geclassificeerde informatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders vier voorontwerpen van wet goed die instemmen met de overeenkomsten tussen België en respectievelijk Cyprus, Finland, Hongarije en Spanje over de wederzijdse bescherming van geclassificeerde informatie.

Lees verder - 21/09/2018 15:43 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

Implementatie van het Unesco-verdrag ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Noordzee Philippe De Backer een voorontwerp van wet goed over de implementatie van het Unesco-verdrag van 2 november 2001 ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water.

Lees verder - 21/09/2018 15:43 - Persdienst van Philippe De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Agenda van de ministerraad van 21 september 2018

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

Lees verder - 20/09/2018 16:47 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

De Koninklijke Munt van België viert de 50ste verjaardag van de eerste Europese satelliet met een 2 €-muntstuk.

De officiële voorstelling van de Belgische herdenkingsmunt ter ere van de eerste Europese satelliet ESRO-2B vond plaats in het Planetarium van de Koninklijke Sterrenwacht van België. Speciaal voor die gelegenheid werden de genodigden ontvangen onder de koepel om er de lancering van het muntstuk bij te wonen. 

Lees verder - 20/09/2018 15:58 - FOD Financiën

Benelux-wegcontrole: 15% van de voertuigen in overtreding

De inspectiediensten van de Benelux-landen hebben samen controles uitgevoerd op het wegtransport.

Lees verder - 18/09/2018 14:37 - FOD Mobiliteit en Vervoer
Het RSVZ overhandigt top-15 ideeën van het #IMPROVER-platform aan minister Ducarme

Het RSVZ overhandigt top-15 ideeën van het #IMPROVER-platform aan minister Ducarme

Lees verder - 18/09/2018 10:11 - Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)