Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Finance

Resultaten OLO-aanbesteding van 25/06/2012

Het Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het vandaag voor een totaal bedrag van EUR 2,810 miljard aanbesteed heeft, als volgt verdeeld over de lijnen:

Lees verder - 25/06/2012 11:49

OLO-aanbesteding van 25/06/2012 : aan te besteden bedrag

Het Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het bedrag dat zal aanbesteed worden bij de volgende OLO-aanbesteding op maandag 25 juni 2012, zal schommelen tussen 1.8 en 2.8 miljard EUR

3 OLO lijnen zullen aanbesteed worden :

1. OLO 3.50% 28/06/2017 ISIN BE0000323320 (OLO 63)
2. OLO 4.25% 28/09/2022 ISIN BE0000325341 (OLO 65)
3. OLO 4.00% 28/03/2032 ISIN BE0000326356 (OLO 66)

Lees verder - 22/06/2012 11:21

Nog geen belastingaangifte gekregen?

Sommige burgers zijn verwonderd dat ze dit jaar geen belastingaangifte, de traditionele bruine omslag, ontvangen hebben. De belastingadministratie stuurt geen papieren aangifte aan drie groepen van belastingplichtigen.

Lees verder - 20/06/2012 11:24

OLO-aanbesteding van 25/06/2012

Het Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat de volgende 3 OLO-lijnen aanbesteed zullen worden op maandag 25 juni 2012:

Lees verder - 18/06/2012 16:04

Toestand van de schuld van de federale Staat eind mei 2012

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:

Eind mei 2012 bedroeg de federale staatsschuld 369.727.945.906,36 EUR, zijnde :
- 369.353.793.752,95 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ;
- 374.152.153,41 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

Lees verder - 15/06/2012 13:43

Contactcenter FOD Financiën

Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën uitzonderlijk open op zaterdag.

Lees verder - 13/06/2012 06:30

Resultaten van de aanbesteding van schatkistcertificaten van 12/06/2012

Het Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het vandaag voor een totaal bedrag van EUR 3,060 miljard aanbesteed heeft, als volgt verdeeld over de lijnen:

Lees verder - 13/06/2012 06:30

Financieringsbehoeften en financieringsplan voor 2012: aanpassing

De Belgische Schatkist bevestigt de globale financieringsbehoeften voor 2012 en verhoogt het relatieve aandeel van de OLO’s in de langetermijnfinanciering.

Lees verder - 11/06/2012 15:12

Resultaten van de aanbesteding van schatkistcertificaten van 05/06/2012

Het Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het vandaag voor een totaal bedrag van EUR 3,517 miljard aanbesteed heeft, als volgt verdeeld over de lijnen:

Lees verder - 05/06/2012 13:04

Geregistreerde kassasystemen in de horeca: technische vereisten.

In uitvoering van het koninklijk besluit van 30 december 2009 tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen, deelt de FOD Financiën vandaag de technische vereisten mee.

Lees verder - 04/06/2012 17:32