Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Foreign Affairs

Instemming met twee overeenkomsten over luchtvervoer tussen België en respectievelijk Mali en Ivoorkust

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders drie voorontwerpen van wet goed die instemmen met overeenkomsten over luchtvervoer tussen België en respectievelijk Mali en Ivoorkust.

Lees verder - 25/10/2018 14:49

Europese burgerraadpleging: laat uw stem, verwachtingen, bezorgdheden en wensen voor de toekomst van Europa horen

Neem deel aan de Europese burgerraadpleging tijdens één van de ronde tafels over de toekomst van de Europese Unie, die de federale overheid organiseert. Er is geen specifieke kennis nodig, enkel ideeën en gezond verstand.

Lees verder - 16/10/2018 17:46

Instemming met het verdrag tussen België en Servië over de politiesamenwerking

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het verdrag tussen België en Servië over de politiesamenwerking.

Lees verder - 12/10/2018 16:13

Instemming met de overeenkomst voor de implementatie van maatregelen gerelateerd aan belastingverdragen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met de multilaterale overeenkomst die aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving implementeert.

Lees verder - 12/10/2018 16:13

Instemming met drie overeenkomsten over luchtvervoer tussen België en respectievelijk Brazilië, Kaapverdië en Qatar

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders drie voorontwerpen van wet goed die instemmen met overeenkomsten over luchtvervoer tussen België en respectievelijk Brazilië, Kaapverdië en Qatar.

Lees verder - 12/10/2018 16:13

Voorbereiding van de Europese Raad van 18 oktober 2018

De ministerraad neemt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Buitenlandse en Europese Zaken Didier Reynders akte van de voorbereidingen van de Europese Raad, die zal plaatshebben in Brussel op 18 oktober 2018.

Lees verder - 12/10/2018 16:13

Instemming met twee verdragen over de veiligheid op zee

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders twee voorontwerpen van wet goed die instemmen met het protocol van 2005 bij het verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart enerzijds, en van vaste platforms op het continentale plat anderzijds.

Lees verder - 12/10/2018 16:13

Belgische voorbereiding op de gevolgen van Brexit

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders akkoord met een aantal maatregelen in het kader van de Belgische voorbereiding op de gevolgen van Brexit.

Lees verder - 12/10/2018 16:13

Instemming met de brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de Europese Gemeenschap van Atoomenergie en hun Lidstaten, en Armenië

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met de brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap van Atoomenergie en hun Lidstaten enerzijds, en Armenië anderzijds.

Lees verder - 12/10/2018 16:13

Budgettaire dekking van civiel crisisbeheermissies in 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goed over de budgettaire dekking van civiel crisisbeheermissies in 2018.

Lees verder - 04/10/2018 14:44