Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Toon de 5 - 10 - 15 - 20 meest recente berichten

Sociale inspectiediensten en politie werken samen bij het opsporen van economische uitbuiting

Van 9 tot 14 april coördineerde de RSZ inspectie het Belgische luik van het Europese initiatief “Joint Action Days Labour Exploitation”. De actie vond plaats in samenwerking met met de politie en de andere federale en gewestelijke inspectiedienten. 53 werkgevers werden aan een controle onderworpen. Bij 1 op de 10 gecontroleerde werkgevers werden indicaties van economische uitbuiting vastgesteld.

Voor het vierde jaar op rij werden in Europa de “Joint Action Days Labour Exploitation” georganiseerd, een Europees initiatief dat de steun krijgt van Europol. Tijdens deze week worden in de EU-lidstaten in een aantal risicosectoren multidisciplinaire controles uitgevoerd door de politie en de sociale-inspectiediensten, gericht op het opsporen van economische uitbuiting.

Lees verder - 18/04/2019 11:03 - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

De Douane neemt sigaretten, alcohol en vlees in beslag

De Douane controleert voertuigen op de E40 en neemt 250 liter zelfgemaakte alcohol, 3490 sigaretten en 300 kilo vlees in beslag in een Roemeens en een Moldavisch voertuig.

Lees verder - 17/04/2019 15:11 - FOD Financiën

Uitnodiging persconferentie Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - 30 april 2019

Lees verder - 17/04/2019 11:41 - Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen

Ministerraad van 12 april 2019

Een ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure op vrijdag 12 april 2019 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 12/04/2019 20:03 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Instemming met het protocol voor de toetreding van Noord-Macedonië tot de NAVO

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het protocol voor de toetreding van Noord-Macedonië tot de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO).

Lees verder - 12/04/2019 20:03 - Persdienst van eerste minister Charles Michel

Selectie van de kandidaten voor de toegang tot de gezondheidszorgberoepen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block vier ontwerpen van koninklijk besluit goed, de eerste drie overeenkomstig de adviezen van de Planningscommissie van vrijdag 1 februari 2019.

Lees verder - 12/04/2019 20:03 - Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie

Resultaten van de aanbesteding van Schatkistcertificaten van 09/04/2019

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het vandaag voor een totaal bedrag van EUR 1,715 miljard in Schatkistcertificaten aanbesteed heeft, als volgt verdeeld over de lijnen :

Lees verder - 09/04/2019 11:44 - Federaal Agentschap van de Schuld

Regie der Gebouwen rondt werken af voor de nieuwe ondernemingsrechtbank in Turnhout

De Regie der Gebouwen, de vastgoedbeheerder van de federale staat, legt de laatste hand aan het uitgebreide renovatie- en nieuwbouwproject van het voormalige rijkswachtgebouw in de Warandestraat in Turnhout. Tegen de zomer neemt de ondernemingsrechtbank (vroeger “Rechtbank van Koophandel” genaamd) er zijn intrek.

Lees verder - 08/04/2019 16:03 -

Toestand van de federale staatsschuld per eind maart 2019

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:

In de loop van de maand maart 2019 is de schuld van de federale Staat met 1,363 miljard euro toegenomen, tot 403,122 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld toegenomen met 5,992 miljard euro, en evolueerde zo tot 389,139 miljard euro per eind maart 2019.

Het netto te financieren saldo van de maand maart 2019 bedroeg 5,978 miljard euro.

Lees verder - 08/04/2019 11:31 - Federaal Agentschap van de Schuld

Ministerraad van 5 april 2019

Een ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure op vrijdag 5 april 2019 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 05/04/2019 20:46 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Wapendracht door de politiediensten en Staatsveiligheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed over het bezit en de dracht van wapens door de diensten van het openbaar gezag of van de openbare macht.

Lees verder - 05/04/2019 20:46 - Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Pilootproject voor transitiehuizen voor herinschakeling van gedetineerden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens drie ontwerpen van koninklijk besluit goed over de erkenning van twee transitiehuizen voor de herinschakeling van gedetineerden. De ontwerpen kaderen in het masterplan gevangenissen en internering.

Lees verder - 05/04/2019 20:46 - Persdienst van Koen Geens, minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen

Beyond Chocolate: financiering van de tweede fase van het Belgische duurzaamheidsprogramma

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo akkoord met een subsidiedossier 'Beyond Chocolate' voor de financiering van de tweede fase van het Belgische duurzaamheidsprogramma op het vlak van chocolade.

Lees verder - 05/04/2019 20:46 - Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en minister van Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking: landenportefeuilles voor Senegal en Rwanda

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo akkoord met de ontwerpen van landenportefeuille voor Senegal en Rwanda, die een belangrijke fase vormen in de programmacyclus voor de gouvernementele samenwerking met beide landen.

Lees verder - 05/04/2019 20:46 - Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en minister van Ontwikkelingssamenwerking