Agenda van de ministerraad van 18 januari 2019

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Overheidsopdracht voor de huishoudelijke schoonmaak van militaire gebouwen
 • Wijzigingsclausule bij het nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen
 • Uitbreiding en actualisering van de regels over de bestelbon voor autovoertuigen
 • Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest over de voltooiing van de GEN-werken
 • Maatregelen in het kader van het beheerscontract van Infrabel en de NMBS
 • Opheffing van de statuten van de Belgische Technische Coöperatie
 • Goedkeuring van het ontwerp van wijzigingsclausule op de overeenkomst 2018/2019 tussen de kinesitherapeuten en de verzekeringsinstellingen
 • Ontwerp van wet betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie
 • Varia
   

Bron:

FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Wetstraat, 16

1000 Brussel

Belgium

Tel: +32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92

http://www.presscenter.org

Contact:

Sarah Delafortrie

Communicatieattaché

Tel: + 32 2 287 41 07

Mobile: + 32 486 357 888