Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Aanpassing van de loongrens voor de berekening van de lagelooncomponent in beschuttende werkplaatsen - tweede lezing

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 20 april 2012

Gezien de indexaanpassing van het gewaarborgd minimuminkomen van september 2011, wordt de berekening van de lagelooncomponent die recht geeft op een vermindering van de werkgeversbijdragen voor werknemers in een beschuttende werkplaats aangepast. De loongrens voor de berekening van de vermindering wordt verhoogd tot 6.968,37 euro per kwartaal voor 2012 en tot 6.878,46 euro per kwartaal vanaf 2013.

Het voorstel heeft als doel de verhoging van sociale werkgeversbijdragen ten gevolge van de indexaanpassingen te compenseren. Het voert eveneens een mechanisme in dat de lageloongrens automatisch aanpast aan de index van de consumptieprijzen.

De ministerraad keurt in tweede lezing en na advies van de Raad van State het ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van art 2, 3°, d van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het hoofdstuk 7 van titel IV van de programmawet van 24 december 2002.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Kristel Vervloessem
Woordvoerster (NL) van Monica De Coninck, Minister van Werk
0474 87 08 45
vCard downloaden
Sylvie Magris
Woordvoerster (FR) van Monica De Coninck, Minister van Werk
0471 96 40 95
vCard downloaden
Katleen SottiauxKatleen Sottiaux
Woordvoerster (NL) van Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
+32 473 94 29 63
vCard downloaden
Annaïk de VoghelAnnaïk de Voghel
Woordvoerster (FR) van Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
+32 2 233 51 21
+32 472 71 99 31
vCard downloaden