Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Stategisch plan 2012 van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 27 april 2012

De ministerraad keurt op initiatief van eerste minister Elio Di Rupo en staatssecretaris voor de Bestrijding van Fiscale en Sociale Fraude John Crombez, het Strategisch plan 2012 van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst goed.

Het actieplan 2012: strijd tegen de sociale fraude geeft een overzicht van de prioritaire acties van alle inspectiediensten voor 2012 voor de bestrijding van de sociale bijdragen en sociale uitkeringen. 

Het plan is het resultaat van de actieve en constructieve bijdrage van:

  • Controle sociale wetten van de FOD Werk, Arbeid en Sociaal overleg (CSW)
  • Sociale inspectie van de FOD Sociale Zekerheid (SI)
  • Inspectie van de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ)
  • Inspectiedienst van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
  • Nationaal instituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering – Dienst administratieve

    controle (RIZIV)

  • Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW)

 

Een aantal prioriteiten van de regionale inspecties werden eveneens bijgevoegd.

Het actieplan betreft de arrondissementscellen, de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, de inspectiediensten en de openbare instellingen van sociale zekerheid.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Guillaume de WalqueGuillaume de Walque
Woordvoerder van Elio Di Rupo, Eerste Minister
+32 2 501 02 36
+32 497 42 51 30
vCard downloaden
Thomas MelsThomas Mels
Woordvoerder van Elio Di Rupo, Eerste Minister
+32 2 501 02 28
+32 478 38 56 68
vCard downloaden
An BaccaertAn Baccaert
Woordvoerster van John Crombez, Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude
+32 2 220 20 46
+32 472 58 99 08
vCard downloaden