Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Evenwichtsdotatie van de sociale zekerheid aan het RSZ-globaal beheer 2012

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 11 mei 2012

De ministerraad legt het bedrag voor de evenwichtsdotatie voor de sociale zekerheid voor 2012 vast op   4 041 353 000 euro zoals overeengekomen tijdens de begrotingscontrole.

3 637 218 000 euro wordt gestort aan het RSZ-globaal beheer en 404 135 000 euro wordt gestort aan het globaal financieel beheer voor het sociaal statuut der zelfstandigen. De evenwichtsdotatie wordt elk jaar aan de sociale zekerheid gestort om het financieel evenwicht van de sociale zekerheid te bewaren en de continuïteit van de betalingen van de sociale prestaties te garanderen, zodat er een tekort noch een overschot is op de rekeningen van de sociale zekerheid, opgemaakt in het kader van het Europees systeem van nationale rekeningen.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Katleen SottiauxKatleen Sottiaux
Woordvoerster (NL) van Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
+32 473 94 29 63
vCard downloaden
Annaïk de VoghelAnnaïk de Voghel
Woordvoerster (FR) van Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
+32 2 233 51 21
+32 472 71 99 31
vCard downloaden