Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Nationaal sociaal rapport 2012

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 8 juni 2012

De ministerraad stemt in met het nationaal sociaal rapport dat aan de Europese Commissie en aan het Europese Sociaal Beschermingscomité wordt verzonden. 

Het rapport werd opgemaakt op basis van de Europese sociale open methode van coördinatie (sociale OMC) die als doel heeft om vooruitgang op het vlak van het sociaal beschermingsbeleid te bevorderen. 

Het rapport bevat een analyse van de economische en sociale context en van de vooruitgang die geboekt is inzake de doelstellingen van de sociale OMC. Het benadrukt ook de globaal strategische aanpak van het Belgische beleid op het vlak van de sociale bescherming. Deze aanpak richt zich op een sterke sociale bescherming, op de verhoging van de tewerkstellingsgraad en op de staatshervorming. Ten slotte komen ook de belangrijkste maatregelen aan bod op het vlak van maatschappelijke integratie, pensioenen en gezondheidszorg.

De nationale sociale rapporten en de nationale hervormingprogramma's dienen als basis voor de multilateral surveillance tijdens het Europees semester dat als doel heeft om de vooruitgang van de lidstaten te meten.

Het verslag wordt gepubliceerd.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Katleen SottiauxKatleen Sottiaux
Woordvoerster (NL) van Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
+32 473 94 29 63
vCard downloaden
Annaïk de VoghelAnnaïk de Voghel
Woordvoerster (FR) van Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
+32 2 233 51 21
+32 472 71 99 31
vCard downloaden