Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Socialezekerheidsbijdragen op werkloosheid met bedrijfstoeslag aangepast - tweede lezing

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 15 juni 2012

De ministerraad past een aantal socialezekerheidsbijdragen en inhoudingen in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en aanvullende vergoedingen aan*. Het ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Werk Monica De Coninck voorstelt, verhoogt de percentages van de socialezekerheidsbijdragen zoals overeengekomen in de programmawet. Daarnaast vervangt de term werkloosheid met bedrijfstoeslag de term brugpensioen en de term werkloze met bedrijfstoeslag de term bruggepensioneerde

De ministerraad keurt het ontwerp in tweede lezing goed na het advies van de Raad van State.

*Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2010 tot uitvoering van het hoofdstuk 6 van Titel XI van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen, betreffende socialezekerheidsbijdragen en inhoudingen verschuldigd op brugpensioenen, op aanvullende vergoedingen bij sommige socialezekerheidsuitkeringen en op invaliditeitsuitkeringen.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Kristel Vervloessem
Woordvoerster (NL) van Monica De Coninck, Minister van Werk
0474 87 08 45
vCard downloaden
Sylvie Magris
Woordvoerster (FR) van Monica De Coninck, Minister van Werk
0471 96 40 95
vCard downloaden
Katleen SottiauxKatleen Sottiaux
Woordvoerster (NL) van Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
+32 473 94 29 63
vCard downloaden
Annaïk de VoghelAnnaïk de Voghel
Woordvoerster (FR) van Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
+32 2 233 51 21
+32 472 71 99 31
vCard downloaden