Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Sociale kennisgeving voor akten van erfopvolging

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 22 juni 2012

De ministerraad keurt twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die artikel 35 en 23 van de programmawet* van kracht maakt vanaf 1 juli 2012. De artikels in kwestie maken de sociale kennisgeving verplicht voor de akten van erfopvolging die opgemaakt zijn door notarissen of ontvangers van erfenissen die ertoe gemachtigd zijn.

Wanneer notarissen of ontvangers van erfenissen die ertoe gemachtigd zijn een akte of attest van erfopvolging moeten opmaken moeten ze voortaan de inningsinstellingen van socialezekerheidsbijdragen te verwittigen. De inningsinstellingen kunnen dan binnen een termijn van 12 dagen een schuldvordering voor de socialezekerheidsbijdragen betekenen. De schuldvordering moet gedekt zijn door een titel of moet verschuldigd zijn door de aangifte van de werkgever ten overstaan van de overledene of van zijn rechthebbenden. De invoering van deze kennisgeving voorkomt dat aan de rechthebbende van een overledene bedragen worden gestort, voordat is uitgemaakt of de overledene of de rechthebbenden schulden  bij deze instellingen hebben.

* gisteren goedgekeurd in de senaat.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Katleen SottiauxKatleen Sottiaux
Woordvoerster (NL) van Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
+32 473 94 29 63
vCard downloaden
Annaïk de VoghelAnnaïk de Voghel
Woordvoerster (FR) van Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
+32 2 233 51 21
+32 472 71 99 31
vCard downloaden
Frédéric JacquetFrédéric Jacquet
Woordvoerder (FR) van Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
+32 2 541 63 44
+32 476 91 75 61
vCard downloaden
Evy VandemaeleEvy Vandemaele
Woordvoerster (NL) van Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
+32 2 541 63 09
+32 478 52 50 24
vCard downloaden