Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Begrippenkader gelijkgestelde periodes wettelijke werknemerspensioenen aangepast - tweede lezing

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 21 september 2012

De ministerraad keurt het ontwerp van koninklijk besluit dat het begrippenkader van de gelijkgestelde periodes voor de wettelijke werknemerspensioenen aanpast in tweede lezing definitief goed.

Het regeerakkoord bepaalt dat periodes van werk meer moeten doorwegen bij de pensioenberekening dan periodes van inactiviteit. De aanpassing van het begrippenkader van de gelijkgestelde periodes is noodzakelijk om dat mogelijk te maken. Met name de werkloosheid van de derde periode, het gemotiveerd tijdskrediet, de thematische verloven en het halftijds of 1/5 tijdskrediet worden in het ontwerpbesluit gedefinieerd.

Het ontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State.

*uitvoering van art 123 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen.

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Tom MeulenbergsTom Meulenbergs
Woordvoerder van Vincent Van Quickenborne, Vice-Eerste Minister en Minister van Pensioenen
Finance Tower - Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel
+32 2 792 99 00
+32 473 73 33 12
vCard downloaden
Kristel Vervloessem
Woordvoerster (NL) van Monica De Coninck, Minister van Werk
0474 87 08 45
vCard downloaden
Sylvie Magris
Woordvoerster (FR) van Monica De Coninck, Minister van Werk
0471 96 40 95
vCard downloaden