Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Campagne Beldonor.be 2012-2013

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 7 december 2012

De ministerraad gaat akkoord met het samenwerkingsprotocol tussen de FOD Kanselarij van de Eerste Minister en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor de bewustmakingscampagne Beldonor 2012-2013.

De campagne Beldonor is een bewustmakingscampagne voor het afstaan van organen, die regelmatig terugkomt. Op zaterdag 12 oktober 2013 zal de FOD Volksgezondheid in samenwerking met de FOD Kanselarij van de Eerste Minister en de Raad van Europa een Europese dag van de orgaandotatie organiseren. De FOD Volksgezondheid zal de lidstaten ontvangen tijdens twee voorbereidende werkzaamheden van de Europese dag. De FOD zal eveneens de jaarlijkse campagne Beldonor.be opstarten in aanwezigheid van de vertegenwoordigers van de lidstaten en een sluitingsdag organiseren.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Katleen SottiauxKatleen Sottiaux
Woordvoerster (NL) van Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
+32 473 94 29 63
vCard downloaden
Annaïk de VoghelAnnaïk de Voghel
Woordvoerster (FR) van Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
+32 2 233 51 21
+32 472 71 99 31
vCard downloaden