Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Moederschapsverzekering voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 7 december 2012

De ministerraad wijzigt een bepaling inzake de moederschapsverzekering voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten met een handicap. Het dubbel cumulatieverbod wordt opgeheven.

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat wijzigingen aanbrengt in het stelsel van moederschapsverzekering voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten met een handicap. De voordelen toegekend door instellingen en ondernemingen die zich bezighouden met de sociale en professionele inschakeling van personen met een handicap worden niet langer beschouwd als inkomsten. Dat betekent dat ze niet in aanmerking komen voor de berekening van de vergoeding voor arbeidsongeschiktheid. De wijziging maakt een einde aan een dubbel cumulatieverbod: de berekening van de uitkering voor arbeidsongeschikt hield rekening met de voordelen van een integratie-inkomen en omgekeerd. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Katleen SottiauxKatleen Sottiaux
Woordvoerster (NL) van Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
+32 473 94 29 63
vCard downloaden
Annaïk de VoghelAnnaïk de Voghel
Woordvoerster (FR) van Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
+32 2 233 51 21
+32 472 71 99 31
vCard downloaden
Frédéric JacquetFrédéric Jacquet
Woordvoerder (FR) van Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
+32 2 541 63 44
+32 476 91 75 61
vCard downloaden
Evy VandemaeleEvy Vandemaele
Woordvoerster (NL) van Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
+32 2 541 63 09
+32 478 52 50 24
vCard downloaden
Waut EsWaut Es
Woordvoerder (NL) van Philippe Courard, Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, Wetenschapsbeleid, belast met Beroepsrisico's
+32 497 44 18 56
vCard downloaden
Fabienne DefranceFabienne Defrance
Woordvoerster (FR) van Philippe Courard, Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, Wetenschapsbeleid, belast met Beroepsrisico's
+32 2 238 28 37
+32 499 58 83 00
vCard downloaden