Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Diverse bepalingen inzake arbeidsongevallen

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 21 december 2012

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en staatssecretaris belast met Beroepsrisico's Philippe Courard  een voorontwerp van wet goed met diverse bepalingen betreffende de arbeidsongevallen.

Het voorontwerp wijzigt de wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen. Naast de formele en terminologische aanpassingen introduceert het voorontwerp:

  • de opheffing van het artikel over de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen
  • de termijn om de genezenverklaring te betwisten
  • de aanpassing van de bijdrage voor ambtshalve aansluiting
  • de harmonisering van de berekeningsmethode van het maximumbasisloon

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Waut EsWaut Es
Woordvoerder (NL) van Philippe Courard, Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, Wetenschapsbeleid, belast met Beroepsrisico's
+32 497 44 18 56
vCard downloaden
Fabienne DefranceFabienne Defrance
Woordvoerster (FR) van Philippe Courard, Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, Wetenschapsbeleid, belast met Beroepsrisico's
+32 2 238 28 37
+32 499 58 83 00
vCard downloaden
Katleen SottiauxKatleen Sottiaux
Woordvoerster (NL) van Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
+32 473 94 29 63
vCard downloaden
Annaïk de VoghelAnnaïk de Voghel
Woordvoerster (FR) van Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
+32 2 233 51 21
+32 472 71 99 31
vCard downloaden