Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Vergoeding voor de continue opleiding van verpleegkundigen - tweede lezing

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 11 januari 2013

De ministerraad keurt, in tweede lezing en op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx, een ontwerp van koninklijk besluit goed dat verpleegkundigen een vergoeding toekent voor het volgen van een continue opleiding.

De vergoeding bedraagt 175 euro per jaar en kan worden toegekend aan:

  • de loontrekkende en zelfstandige verpleegkundige die in hoofdberoep als thuisverpleegkundige werkt
  • en die een tegemoetkoming van het RIZIV ontvangt voor het gebruik van een softwarepakket.

De verpleegkundige moet aantonen dat hij in het jaar voor de aanvraag een erkende opleiding van ten minste vijf uur heeft gevolgd, waarvan twee uur over de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen of over andere bepaalde reglementeringen van de thuisverpleging. De andere opleidingen gaan over de praktijk van de zorgen die specifiek zijn voor elke verpleegkundige.
De maatregel trad in werking op 1 januari 2013 en betreft de opleidingen gevolgd sinds 2011. Ze is een eerste aanzet tot een accrediteringssysteem voor thuisverpleegkundigen in België en heeft als doel de zorgkwaliteit en de facturatie van de verzorging te verbeteren. De premie is bedoeld om de continue opleiding van thuisverpleegkundigen te stimuleren in het kader van het plan om het beroep van verpleegkundige aantrekkelijker te maken (september 2008).

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Katleen SottiauxKatleen Sottiaux
Woordvoerster (NL) van Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
+32 473 94 29 63
vCard downloaden
Annaïk de VoghelAnnaïk de Voghel
Woordvoerster (FR) van Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
+32 2 233 51 21
+32 472 71 99 31
vCard downloaden