Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Werkingskosten van ziekenhuizen

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 11 januari 2013

De ministerraad legt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx het globale budget voor de financiering van de werkingskosten van ziekenhuizen in 2013 vast.

De ministerraad legt het globale budget 2013 voor de financiering van de werkingskosten van ziekenhuizen vast op 7 793 958 398 euro. De ministerraad keurt hiervoor een ontwerp van koninklijk besluit goed.
 

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Katleen SottiauxKatleen Sottiaux
Woordvoerster (NL) van Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
+32 473 94 29 63
vCard downloaden
Annaïk de VoghelAnnaïk de Voghel
Woordvoerster (FR) van Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
+32 2 233 51 21
+32 472 71 99 31
vCard downloaden