Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Bestuursovereenkomsten met openbare instellingen van openbare zekerheid en het e-Health-platform

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 22 februari 2013

De ministerraad keurt vijftien koninklijke besluiten goed met de bestuursovereenkomsten van de openbare instellingen van sociale zekerheid en van het e-Health-platform voor 2013-2015.

De vierde bestuursovereenkomst werd goegekeurd met 14 instellingen van sociale zekerheid: FAO, FBZ, RSVZ, HVW, HVKZ, HZIV, RSZPPO, RJV, RIZIV, Kruispuntbank, RVA, RKW, RSZ, RVP. Ook de tweede bestuursovereenkomst voor het e-Health-platform werd goedgekeurd. De bestuursovereenkomsten bepalen de engagementen van de federale overheid ten opzichte van de instellingen van sociale zekerheid voor 2013-2015. Ook de synergieën tussen de instellingen op het vlak van personeelsbeheer, IT-beheer, logistiek en interne audits komen aan bod voor een doeltreffendere samenwerking. De overeenkomsten regelen ook de begrotingsbepalingen op het vlak van de eigen inkomsten, overdrachten, herinschrijvingen, achterstallen voor gecertificeerde opleidingen en de beheersbudgetten van elke instelling. Ze benadrukken het belang van duurzame ontwikkeling en de rechten van personen met een handicap.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Annaïk de VoghelAnnaïk de Voghel
Woordvoerder van de vice-eersteminister en minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie Laurette Onkelinx
02 233 51 21
0472 71 99 31
vCard downloaden
Saar VanderplaetsenSaar Vanderplaetsen
Woordvoerder van de vice-eersteminister en minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie Laurette Onkelinx
02 233 50 06
0479 86 52 48
vCard downloaden