Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Omschrijving van de managementfuncties van het eHealth-platform

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 22 maart 2013

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een aantal aspecten van de managementsfuncties van het eHealth-platform omschrijft.

De persoon die belast is met het dagelijkse bestuur van het eHealth-platform duidt aan welke afdelingshoofden in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid bevoegd zijn om hiërarchisch gezag uit te oefenen over personeelseden van het eHealth-platform.

Het koninklijk besluit van 30 november 2003 dat de managementsfuncties, staffuncties en directiefuncties vastlegt, is niet van toepassing op de personen die instaan voor het dagelijkse beheer van het eHealth-platform. Enkel de regels over de uitoefening van de managmentfuncties blijven gelden.

Het dagelijkse beheer wordt immers uitgeoefend door de administrateur-generaal van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid of door zijn adjunct-administrateur-generaal op wie de regels voor de managementfuncties reeds van toepassing zijn. Hun evaluatie wordt uitgevoerd door het beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

Het eHealth-platform is een openbare instelling van sociale zekerheid die een georganiseerde elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling tussen alle actoren in de gezondheidszorg bevordert en  ondersteunt.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Katleen SottiauxKatleen Sottiaux
Woordvoerster (NL) van Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
+32 473 94 29 63
vCard downloaden
Annaïk de VoghelAnnaïk de Voghel
Woordvoerster (FR) van Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
+32 2 233 51 21
+32 472 71 99 31
vCard downloaden