Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Modernisering van het arbeidsrecht

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 29 maart 2013

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat een gedeelte van het akkoord omzet dat door de sociale partners over de modernisering van het arbeidsrecht werd bereikt, zoals goedgekeurd door de regering op 27 februari laatstleden. 

Dit zijn de belangrijkste maatregelen:

  • verhoging van de interne grens van de arbeidsduur binnen de referteperiode waarin de wekelijkse arbeidsduur gemiddeld moet nageleefd worden;
  • verhoging van het krediet van overuren waarvoor de werknemer kan afzien van inhaalrust;
  • aanpassing van de bepalingen van het arbeidsreglement die het mogelijk maken om de referteperiode voor de gemiddelde berekening van de arbeidsduur van zowel voltijdse als deeltijdse werknemers te verlengen. 

Dit voorontwerp van wet bevat eveneens bepalingen rond de verlenging van de regeling in verband met de toekenning van de eenmalige innovatiepremie, de verlenging van de vrijstelling om jongeren aan te werven in het kader van het startbanenstelsel en de opheffing van de tijdelijke maatregel voorzien in artikel 195, § 2 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen. 

De ministerraad keurt tevens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat die maatregelen uitvoert.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Katleen SottiauxKatleen Sottiaux
Woordvoerster (NL) van Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
+32 473 94 29 63
vCard downloaden
Annaïk de VoghelAnnaïk de Voghel
Woordvoerster (FR) van Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
+32 2 233 51 21
+32 472 71 99 31
vCard downloaden
Kristel Vervloessem
Woordvoerster (NL) van Monica De Coninck, Minister van Werk
0474 87 08 45
vCard downloaden
Sylvie Magris
Woordvoerster (FR) van Monica De Coninck, Minister van Werk
0471 96 40 95
vCard downloaden
Harry VanbuelHarry Vanbuel
Woordvoerder van Koen Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
+32 475 89 49 25
vCard downloaden