Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Bijdragen voor geneeskundige verzorging voor de militairen in vrijwillige dienst

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 19 april 2013

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de militairen die een vrijwillige militaire dienst vervullen (EVMI) vrijstelt van de aanvullende bijdrage voor geneeskundige verzorging tijdens de zes eerste maanden van hun recrutering. Het ontwerp is een voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx. 

De militairen die een vrijwillige militaire dienst vervullen (EVMI) ontvangen een soldij tijdens de eerste zes maanden van hun aanwerving. Om te vermijden dat ze tijdens die periode een aanvullende bijdrage moeten betalen om recht te hebben op geneeskundige verzorging beschouwt wordt die periode van zes maanden beschouwd als gedekt door voldoende bijdragen.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet  betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de berekening van de aanvullende bijdrage betreft 

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Katleen SottiauxKatleen Sottiaux
Woordvoerster (NL) van Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
+32 473 94 29 63
vCard downloaden
Annaïk de VoghelAnnaïk de Voghel
Woordvoerster (FR) van Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
+32 2 233 51 21
+32 472 71 99 31
vCard downloaden