Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Bestrijding van de schijnzelfstandigheid

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 7 juni 2013

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de aard van arbeidsrelaties in het kader van de uitoefening van werkzaamheden die vallen onder het toepassingsgebied van de paritaire comités voor de landbouw of  het tuinbouwbedrijf.

Het ontwerp past de bestaande criteria, om vast te stellen of er een vermoeden van een band van ondergeschiktheid bestaat, aan de specifieke eigenschappen van de activiteiten in de landbouw of de tuinbouwsector. Het ontwerp kwam tot stand in overleg met de sociale partners en kadert in het regeringsbeleid voor de bestrijding van sociale fraude en schijnzelfstandigheid.

ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van sommige bepalingen van de programmawet (I) van 27 december 2006 wat betreft de aard van de arbeidsrelaties die bestaan in het kader van de uitoefening van werkzaamheden die vallen onder het toepassingsgebied van het paritair comité voor de landbouw of van het paritair comité voor het tuinbouwbedrijf

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

An BaccaertAn Baccaert
Woordvoerster van John Crombez, Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude
+32 2 220 20 46
+32 472 58 99 08
vCard downloaden