Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Werkloosheid met bedrijfstoeslag voor oudere werknemers met handicap verlengd

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 5 juli 2013

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor een aantal oudere werknemers met handicap of met ernstige lichamelijke problemen verlengt.

Het ontwerp machtigt de sociale partners om voor onbepaalde tijd een collectieve arbeidsovereenkomst af te sluiten voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag met de voorwaarden. Werknemers met een beroepsloopbaan van 35 jaar die een handicap of die ernstige lichamelijke problemen hebben, kunnen vanaf 58 jaar in aanmerking komen voor het werkloosheidsstelsel met bedrijfstoeslag wanneer ze ontslagen worden. Hiervoor werd de collectieve arbeidsovereenkomst nr 105 bij de Nationale Arbeidsraad gesloten. Ze is van toepassing van 1 januari 2013 tot 31 december 2015. 

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Kristel Vervloessem
Woordvoerster (NL) van Monica De Coninck, Minister van Werk
0474 87 08 45
vCard downloaden
Sylvie Magris
Woordvoerster (FR) van Monica De Coninck, Minister van Werk
0471 96 40 95
vCard downloaden