Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Werkgeversbijdragen in horecasector verlaagd - tweede lezing

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 12 juli 2013

De ministerraad keurt een in tweede lezing voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed die de werkgeversbijdragen voor werknemers met vaste contracten in de horecasector verminderen. De ministerraad voert hiermee de relancestrategie uit van juli 2012. Het voorontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State.

Werkgevers uit de horecasector zullen bij invoering van de kassa met black box (ten laatste eind 2015) een forfaitaire vermindering van werkgeversbijdragen bekomen voor vijf voltijdse werknemers. Het gaat om werknemers met voltijdse contracten in een bedrijf dat ten hoogste 50 werknemers tewerkstelt. De vermindering bedraagt 500 euro per kwartaal per werknemer en is niet beperkt in de tijd. Voor werknemers onder de 26 jaar bedraagt de forfaitaire vermindering 800 euro.

Om recht te hebben op de vermindering moet de werkgever de aanwezigheid van al de werknemers registreren via de gecertificeerde kassa. Het ontwerp van koninklijk besluit legt vast hoe de berekening van het aantal werknemers moet gebeuren. Daarnaast worden de definitie van voltijdse arbeidsovereenkomst en vaste werknemer vastgelegd.
Het voorontwerp van wet wordt voorgelegd aan de Nationale Arbeidsraad en aan de Raad van State.

voorontwerp van wet tot wijziging van afdeling 3 van Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002

 

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

An BaccaertAn Baccaert
Woordvoerster van John Crombez, Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude
+32 2 220 20 46
+32 472 58 99 08
vCard downloaden