Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Verhoging van het leefloon met 2%

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 19 juli 2013

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de basisbedragen van het leefloon vanaf 1 september 2013 met 2% verhoogt. 

Het ontwerp voert de wet van 23 december 2005 uit betreffende het generatiepact en past het advies toe van de sociale partners wat betreft de welvaartsaanpassing van de sociale bijstandsuitkeringen voor de periode 2013-2014.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Els CleemputEls Cleemput
Woordvoerster van Maggie De Block, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding
+32 2 542 80 11
+32 475 29 28 77
vCard downloaden