Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Loopbaanonderbreking voor de personeelsleden van het Waalse Gewest

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 25 april 2014

De ministerraad stemt op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck in met de wijziging van het personeelsstatuut van het Waalse Gewest op het vlak van de loopbaanonderbreking.

De personeelsleden van het Waalse Gewest hebben vanaf 50 jaar recht op een gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het stelsel van de landingsbanen tot aan het pensioen. De leeftijd wordt tot 55 jaar opgetrokken behalve voor personeelsleden die:

  • een zwaar beroep uit de lijst van knelpuntberoepen uitoefenen
  • gedurende ten minste 5 jaar in de voorgaande 10 jaar of gedurende ten minste 7 jaar in de loop van de voorgaande 15 jaar een zwaar beroep hebben uitgeoefend
  • of een beroepsloopbaan van ten minste 28 jaar als loontrekkende hebben.

Voor de toepassing van artikel 3 van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen is het voorafgaande akkoord van de federale ministerraad nodig.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Kristel Vervloessem
Woordvoerster (NL) van Monica De Coninck, Minister van Werk
0474 87 08 45
vCard downloaden
Sylvie Magris
Woordvoerster (FR) van Monica De Coninck, Minister van Werk
0471 96 40 95
vCard downloaden