Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Taalgebruik bij overheidsopdrachten

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 25 april 2014

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Elio Di Rupo een voorontwerp van wet goed dat een specifieke en uitzonderlijke afwijking invoert op het taalgebruik in de wetgeving overheidsopdrachten. 

Het voorontwerp voert een specifieke en uitzonderlijke afwijking in op het door de gecoördineerde wetten verplichte taalgebruik in het kader van overheidsopdrachten.  Deze afwijkingsmogelijkheid, die onderworpen is aan strikte voorwaarden, is meer bepaald van toepassing op complexe opdrachten in gespecialiseerde domeinen waarvoor de technische specificaties doorgaans enkel in het Engels beschikbaar zijn. Het voorontwerp voert dan ook een bepaling in die het mogelijk maakt bepaalde documenten (of delen ervan) die betrekking hebben op de technische specificaties in een andere taal (vaak het Engels) op te stellen dan de opgelegde taal of talen. 

voorontwerp van wet tot wijziging van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied 

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Guillaume de WalqueGuillaume de Walque
Woordvoerder van Elio Di Rupo, Eerste Minister
+32 2 501 02 36
+32 497 42 51 30
vCard downloaden
Thomas MelsThomas Mels
Woordvoerder van Elio Di Rupo, Eerste Minister
+32 2 501 02 28
+32 478 38 56 68
vCard downloaden