Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Uitbreiding van het systeem van de werkgeversgroeperingen - Tweede lezing

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 25 april 2014

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck, in tweede lezing, een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorwaarden bepaalt onder dewelke de bevoegde minister van Werk een werkgeversgroepering toestaat te opereren. 

De wet van 12 augustus 2000 heeft de werkgeversgroeperingen in het leven geroepen. Die kunnen werknemers ter beschikking stellen van gebruikers. Het doel is om aan meerdere werkgevers toe te staan zich te groeperen om hun behoeften aan arbeidskrachten te mutualiseren. Om de doelgroep te verruimen en het systeem, dat te weinig gebruikt werd, te verbeteren beschrijft het ontwerp de voorwaarden onder dewelke de minister die bevoegd is voor Werk, na advies van de Nationale Arbeidsraad, een werkgeversgroepering mag toelaten om te opereren. Het ontwerp voorziet tevens dat de werkgeversgroepering elk jaar een  werkingsverslag moet indienen. Die maatregelen traden in werking op 1 februari 2014.

Als gevolg van het advies van de Nationale Arbeidsraad wordt een bepaling ingevoerd die voorziet dat werkgeversgroeperingen tot 1 juli 2015 een toelatingsaanvraag kunnen indienen. Bestaande werkgeversgroeperingen kunnen verder actief blijven op basis van reeds verkregen toelatingen.

 

ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 186 en 190/1 van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen

 

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Kristel Vervloessem
Woordvoerster (NL) van Monica De Coninck, Minister van Werk
0474 87 08 45
vCard downloaden
Sylvie Magris
Woordvoerster (FR) van Monica De Coninck, Minister van Werk
0471 96 40 95
vCard downloaden