Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Wijziging van de werkloosheidsreglementering in het kader van de overgangsuitkering bij een overlevingspensioen

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 25 april 2014

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk besluit en een ontwerp van ministerieel besluit goed met betrekking tot de werkloosheidsreglementering in het kader van de overgangsuitkering die toegekend wordt in geval van een overlevingspensioen. 

Deze ontwerpen wijzigen de werkloosheidsreglementering als gevolg van het invoeren van een overgangsuitkering. Het stelsel van de overlevingspensioenen in de overheidssector wordt momenteel herzien. Voor de leeftijd van 45 jaar wordt het overlevingspensioen vervangen door een tijdelijke overgangsuitkering voor de duur van 1 of 2 jaar. 

Na die periode wordt echter voorzien dat voor wie nog geen werk gevonden heeft, deze overgangsuitkering activerend wordt, in die zin dat er onmiddellijk recht is op een werkloosheidsuitkering, die betaald wordt door de RVA. 

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 29, 38, 65 en 100 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering in het kader van de overgangsuitkering toegekend in geval van een overlevingspensioen

ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 70 en 71 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering in het kader van de overgangsuitkering toegekend in de overheidssector in geval van een overlevingspensioen

 

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Kristel Vervloessem
Woordvoerster (NL) van Monica De Coninck, Minister van Werk
0474 87 08 45
vCard downloaden
Sylvie Magris
Woordvoerster (FR) van Monica De Coninck, Minister van Werk
0471 96 40 95
vCard downloaden