Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Aanpassing retributies en bijdragen Begrotingsfonds voor de Grondstoffen en de producten

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 30 oktober 2015

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Willy Borsus en minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed over de retributies en bijdragen voor het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten.

Iedere persoon die de toelating voor een bestrijdingsmiddel voor landbouwkundig gebruik, een gewasbeschermingsmiddel of een toevoegingsstof aanvraagt aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, moet een retributie betalen aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten.

De retributies en bijdragen voor bestrijdingsdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik worden door het koninklijk besluit van 13 november 2011 bepaald, maar een aantal wijzigingen waren nodig aan dit koninklijk besluit. Het ontwerp van koninklijk besluit bevat dan ook volgende wijzigingen:

  • de retributies worden aangepast om beter in overeenstemming te zijn met de werkelijke werklast
  • de retributies worden verfijnd om tegemoet te komen aan de vragen van de aanvragers
  • de jaarlijkse bijdragen voor de gewasbeschermingsmiddelen voor amateurgebruik worden verhoogd om een callcenter en een website te financieren om het publiek te informeren over die producten

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Stéphanie Van SchoorsStéphanie Van Schoors
Verantwoordelijke van de Cel Communicatie van minister Willy Borsus
+32 479 92 10 92
vCard downloaden
Pauline BievezPauline Bievez
Woordvoerster van minister Willy Borsus
+32 477 38 45 01
vCard downloaden
Audrey DorigoAudrey Dorigo
Woordvoerster van minister Maggie De Block
+32 475 77 84 03
vCard downloaden
Tijs RuysschaertTijs Ruysschaert
Woordvoerder van minister Maggie De Block
+32 478 39 40 52
vCard downloaden