Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Organieke integratie van de gemeentebesturen en de OCMW's

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 26 februari 2016

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus een voorontwerp van wet goed dat de organieke wet over de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) wijzigt.

Het voorontwerp van wet is, in overeenstemming met het regeerakkoord, erop gericht om gemeentelijke overheden opdrachten te laten uitvoeren die momenteel enkel aan de OCMW's toekomen. De huidige opdrachten van de OCMW's worden daarbij gewaarborgd: maatschappelijke dienstverlening, het respect voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen en het professionalisme van de toegekende dienstverlening.

Het voorontwerp van wet is niet van toepassing op de zes faciliteitengemeenten uit de Brusselse rand en ook niet op de gemeenten Comines-Warenton en Fourons. De wet zal in werking treden op 1 december 2018.

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Stéphanie Van SchoorsStéphanie Van Schoors
Verantwoordelijke van de Cel Communicatie van minister Willy Borsus
+32 479 92 10 92
vCard downloaden
Pauline BievezPauline Bievez
Woordvoerster van minister Willy Borsus
+32 477 38 45 01
vCard downloaden