Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Overheidsopdracht in het kader van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 13 mei 2016

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus om een overheidsopdrachtsprocedure op te starten voor de aankoop van voedingsmiddelen in 2016. Die opdracht wordt opgestart in het kader van de uitvoering van het operationeel programma en het garanderen van de Europese voedselhulp. 

Het Europese voedselhulpprogramma werd in 2013 vervangen door het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD), dat tijdens de programmaperiode 2014-2020 beheerd wordt door de POD Maatschappelijke Integratie.

De ministerraad keurt het bijzonder lastenboek goed met betrekking tot de aanbesteding voor de aankoop van voedingsmiddelen in 2016. Deze aanbesteding wordt gelanceerd in het kader van de uitvoering van het operationeel programma en het garanderen van de Europese voedselhulp. In het kader van dit programma krijgt België 73.821.504 euro toegewezen voor de periode 2014-2020. Daarnaast moet België minstens 15% cofinanciering voorzien. Het budget van de aanbesteding 2016 bedraagt 9,8 miljoen euro.

De aangekochte voedingsmiddelen worden verdeeld onder ongeveer 780 OCMW’s en erkende partnerorganisaties in België die instaan voor de gratis verdeling ervan onder de meest behoeftigen.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Stéphanie Van SchoorsStéphanie Van Schoors
Verantwoordelijke van de Cel Communicatie van minister Willy Borsus
+32 479 92 10 92
vCard downloaden
Pauline BievezPauline Bievez
Woordvoerster van minister Willy Borsus
+32 477 38 45 01
vCard downloaden