Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Uitbreiding van het bestaande begeleidingsinstrument voor begunstigden van leefloon - Tweede lezing

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 20 mei 2016

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over de uitbreiding van het bestaande begeleidingsinstrument voor begunstigden van een leefloon.

Het voorontwerp van wet, aangepast aan het advies van de Raad van State, voert de uitbreiding van het bestaande begeleidingsinstrument uit waar het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI) voor staat. Deze uitbreiding is deel van een hervorming en houdt in dat er voorwaarden worden verbonden aan de toegekende steun. Het gaat om voorwaarden die beide partijen aangaan en die wederzijdse verplichtingen en verbintenissen inhouden. Verder bestaat het doel van de begeleiding erin om via bepaalde doelen en welbepaalde acties ervoor te zorgen dat de OCMW-gerechtigde geleidelijk aan zelfstandiger wordt en volwaardig kan deelnemen aan de samenleving en zich kan integreren op de arbeidsmarkt. 

Het voorontwerp van wet wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Stéphanie Van SchoorsStéphanie Van Schoors
Verantwoordelijke van de Cel Communicatie van minister Willy Borsus
+32 479 92 10 92
vCard downloaden
Pauline BievezPauline Bievez
Woordvoerster van minister Willy Borsus
+32 477 38 45 01
vCard downloaden