Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Wijziging van de statuten van bpost

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 20 juli 2016

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Digitale Agenda, Telecom en Post Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht bpost wijzigt.

Op 12 januari 2016 trad de wet van 16 december 2015 tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 over de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven in werking die de wet van 1991 moderniseert, voornamelijk door:

  • bepaalde organisatorische vereisten te versoepelen om een gelijk speelveld (level playing field) met concurrerende bedrijven te creëren
  • de corporate governance voor beursgenoteerde overheidsbedrijven af te stemmen op de gewone regels voor beursgenoteerde (privé)bedrijven in België
  • het kader te definiëren waarbinnen de overheid haar participatie tot minder dan 50% plus één aandeel kan terugbrengen en de gevolgen hiervan

De Buitengewone Algemene Vergadering van 11 mei 2016  heeft een nieuw voorstel van de statuten van bpost goedgekeurd waarin de veranderingen opgenomen zijn die werden aangebracht aan de wet van 1991, alsook een reeks veranderingen om de corporate governance van bpost verder te verbeteren, bestaande of toekomstige praktijken te vereenvoudigen en de leesbaarheid van de statuten te verbeteren.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Tom MeulenbergsTom Meulenbergs
Woordvoerder van vice-eersteminister Alexander De Croo
+32 473 73 33 12
vCard downloaden