Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Welvaartsaanpassing aan de sociale bijstandsuitkeringen 2017-2018

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 21 april 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon wijzigt.

Het ontwerp van koninklijk besluit draagt bij tot de invoering van het advies van de sociale partners over de welvaartsvastheid. In dat opzicht zullen de bedragen van het leefloon met 0,9% verhoogd worden op 1 september 2017.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Stéphanie Van SchoorsStéphanie Van Schoors
Verantwoordelijke van de Cel Communicatie van minister Willy Borsus
+32 479 92 10 92
vCard downloaden
Pauline BievezPauline Bievez
Woordvoerster van minister Willy Borsus
+32 477 38 45 01
vCard downloaden