Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Revalorisatie van het bedrag van de adoptie-uitkering voor zelfstandigen

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 20 juli 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block en van minister van Zelfstandigen Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het interprofessioneel akkoord 2017-2018 uitvoert wat betreft de adoptie-uitkeringen in het stelsel van de zelfstandigen.

Het ontwerp van koninklijk besluit herwaardeert het bedrag van de adoptie-uitkering met 1,7% vanaf 1 september 2017, overeenkomstig het advies van de Nationale Arbeidsraad. 

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2006 tot
invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptie-uitkering ten gunste van
de zelfstandigen

 

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Audrey DorigoAudrey Dorigo
Woordvoerster van minister Maggie De Block
+32 475 77 84 03
vCard downloaden
Tijs RuysschaertTijs Ruysschaert
Woordvoerder van minister Maggie De Block
+32 478 39 40 52
vCard downloaden
Stéphanie Van SchoorsStéphanie Van Schoors
Verantwoordelijke van de Cel Communicatie van minister Willy Borsus
+32 479 92 10 92
vCard downloaden
Pauline BievezPauline Bievez
Woordvoerster van minister Willy Borsus
+32 477 38 45 01
vCard downloaden