Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Samenwerking van de deelstaten aan de oprichting van de nieuwe instelling voor wetenschappelijk onderzoek Sciensano

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 20 juli 2017

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block en van minister van Middenstand Willy Borsus akkoord met het voorstel tot samenwerking van de gemeenschappen en de gewesten aan de actie van de federale overheid om een nieuwe instelling op te richten, Sciensano genoemd, die actief zal zijn in wetenschappelijk onderzoek.

De ministerraad van 20 juli 2016 heeft de oprichting van Sciensano als nieuwe wetenschappelijke instelling bevoegd voor alle medische en veterinaire aspecten van volksgezondheid (zie persbericht van 20 juli 2016) goedgekeurd. Deze instelling is het gevolg van de samensmelting van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA). 

Concreet houdt de medewerking van de gemeenschappen en gewesten in de eerste plaats de mogelijkheid in voor de gemeenschappen en gewesten om als stemgerechtigde vertegenwoordigd te zijn in het bestuursorgaan van Sciensano. Meer bepaald zullen de deelstaten die hun akkoord geven, verplicht vertegenwoordigd worden in de Algemene Raad van Sciensano. Zoals voor de andere bestuurders zal de deelname van de vertegenwoordigers van de deelstaten aan de vergaderingen van de raad van bestuur onderworpen zijn aan een financieringsvoorwaarde. De ministerraad heeft dan ook het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd rond de vertegenwoordiging van de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschapscommissies in de beheersorganen van Sciensano. Het wordt overgemaakt voor advies aan de Raad van State. 

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Audrey DorigoAudrey Dorigo
Woordvoerster van minister Maggie De Block
+32 475 77 84 03
vCard downloaden
Tijs RuysschaertTijs Ruysschaert
Woordvoerder van minister Maggie De Block
+32 478 39 40 52
vCard downloaden
Stéphanie Van SchoorsStéphanie Van Schoors
Verantwoordelijke van de Cel Communicatie van minister Willy Borsus
+32 479 92 10 92
vCard downloaden
Pauline BievezPauline Bievez
Woordvoerster van minister Willy Borsus
+32 477 38 45 01
vCard downloaden