Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Wijziging van de wet rond de financiering van de KMO's

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 20 juli 2017

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed rond de financiering van de kleine en middelgrote ondernemingen. 

De wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen en de daaraan verbonden gedragscode werden geëvalueerd. Het voorontwerp van wet wil  een oplossing bieden voor enkele van de tijdens de evaluatie vastgestelde problemen, zonder daarbij de onderliggende doelstellingen die aan de oorsprong van de wet lagen, uit het oog te verliezen.

Het voorontwerp van wet beantwoordt aan de volgende doelstellingen:

  • de precontractuele informatie en de begeleiding van de KMO's verbeteren
  • de administratieve lasten voor de microkredieten verlichten 
  • het beroep op zekerheden en waarborgen omkaderen 
  • het stelsel van de wederbeleggingsvergoedingen wijzigen 
  • bepaalde technische onvolmaaktheden van de wet corrigeren 

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Voorontwerp van wet houdende wijziging van de wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Sieghild LacoereSieghild Lacoere
Woordvoerster van minister Koen Geens
+32 475 50 55 50
vCard downloaden
Ferry ComhairFerry Comhair
Woordvoerder van minister Johan Van Overtveldt
+32 479 65 86 24
vCard downloaden
Anaïs WalravenAnaïs Walraven
Adviseur Communicatie van minister Johan Van Overtveldt
+32 2 574 83 15
+32 470 71 63 70
vCard downloaden
Stéphanie Van SchoorsStéphanie Van Schoors
Verantwoordelijke van de Cel Communicatie van minister Willy Borsus
+32 479 92 10 92
vCard downloaden
Pauline BievezPauline Bievez
Woordvoerster van minister Willy Borsus
+32 477 38 45 01
vCard downloaden