Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Hogere belastingvermindering voor kosten kinderoppas

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 10 november 2017

De belastingvermindering voor kinderoppas wordt verhoogd van 45% tot 65% voor alleenstaande ouders met een laag inkomen. De ministerraad keurt hierover een voorontwerp van wet goed. 

De maatregel steunt alleenstaande ouders met een laag inkomen. Komen in aanmerking voor de 65% belastingvermindering, de alleenstaande ouders die:

  • recht hebben op de bijkomende toeslag voor alleenstaande ouders
  • alleen worden belast
  • niet samenwonen met iemand die meer dan 3.200 euro netto bestaansmidddelen heeft (aanslagjaar 2018)
  • een gezamenlijk belastbaar inkomen hebben van minder dan 18.000 euro
  • een beroepsinkomen van ten minste 3.200 euro netto hebben (werkloosheidsuitkeringen, pensioenen en afzonderlijk belastbare inkomsten niet meegerekend)

De belastingvermindering kan omgezet worden in een terugbetaalbaar belastingkrediet.

voorontwerp van wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Ferry ComhairFerry Comhair
Woordvoerder van minister Johan Van Overtveldt
+32 479 65 86 24
vCard downloaden
Anaïs WalravenAnaïs Walraven
Adviseur Communicatie van minister Johan Van Overtveldt
+32 2 574 83 15
+32 470 71 63 70
vCard downloaden
Tiziana RizzoTiziana Rizzo
Woordvoerster van staatssecretaris Zuhal Demir
+32 476 96 68 30
vCard downloaden