Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Ministerraad van 10 november 2017

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

De ministerraad vergaderde op vrijdag 10 november 2017 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

 • Hogere belastingvermindering voor kosten kinderoppas

  De belastingvermindering voor kinderoppas wordt verhoogd van 45% tot 65% voor alleenstaande ouders met een laag inkomen. De ministerraad keurt hierover een voorontwerp van wet goed. 

 • Regelgeving melding arbeidsongeschiktheid door zelfstandige aangepast

  De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regelgeving aanpast aan de nieuwe procedures voor de aangifte van arbeidsongeschiktheid en de verlenging van een primaire ongeschiktheid door een zelfstandige.

 • RSVZ-onderzoeken bij arbeidsongeschikte zelfstandigen

  De ministerraad gaat akkoord met het ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block voorstelt over de hervorming van onderzoeken bij arbeidsongeschikte zelfstandigen.

 • Opleidingen voor vroedvrouwen

  De ministerraad stemt in met het ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block voorstelt over de permanente opleiding voor vroedvrouwen. 

 • Biobanken melden gegevens

  De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de werking van biobanken regelt.

 • Centraal aankoopbeleid - tweede lezing

  De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed over de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten.

 • Monopolierente van de Nationale Loterij voor 2017

  De ministerraad legt op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès de monopolierente van de Nationale Loterij voor 2017 vast op 135 miljoen euro. 

   

   

 • Veiligheid in gerechtsgebouwen

  De ministerraad gaat akkoord met de gunning van een overheidsopdracht die de veiligheid in gerechtsgebouwen moet verhogen.

 • Regie der gebouwen

  De ministerraad geeft groen licht voor twee dossiers van de Regie der Gebouwen.

 • Tussenkomst van Finexpo

  De ministerraad stemt in met het voorstel van staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem om een belofte voor tussenkomst van Finexpo te verlenen. 

 • Operationele inzet van de Belgische krijgsmacht in 2018

  De ministerraad stemt in met de planning van operaties van de Belgische krijgsmacht in 2018 die minister van Defensie Steven Vandeput voorlegde.

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Contacten

Sarah DelafortrieSarah Delafortrie
Communicatieattaché
Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+ 32 2 287 41 07
+ 32 486 357 888
vCard downloaden
Christophe SpringaelChristophe Springael
Communicatieattaché
Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+32 2 287 41 92
+32 477 59 14 37
vCard downloaden