Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Opleidingen voor vroedvrouwen

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 10 november 2017

De ministerraad stemt in met het ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block voorstelt over de permanente opleiding voor vroedvrouwen. 

Het ontwerp schaft de voorafgaande goedkeuring af die de Federale Raad voor de Vroedvrouwen systematisch dient te verlenen voor de organisatie van permanente opleidingen voor vroedvrouwen.

Deze wijziging gebeurt op advies van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen die een vereenvoudiging van de procedure van permanente opleiding voorstelt en laat toe de procedure af te stemmen op wat voorzien is voor de andere gezondheidszorgberoepen.

Het ontwerp van koninklijk besluit wijzigt het koninklijk besluit van 1 februari 1991 betreffende de uitoefening van het beroep van vroedvrouwen.   

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Audrey DorigoAudrey Dorigo
Woordvoerster van minister Maggie De Block
+32 475 77 84 03
vCard downloaden
Tijs RuysschaertTijs Ruysschaert
Woordvoerder van minister Maggie De Block
+32 478 39 40 52
vCard downloaden