Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

RSVZ-onderzoeken bij arbeidsongeschikte zelfstandigen

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 10 november 2017

De ministerraad gaat akkoord met het ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block voorstelt over de hervorming van onderzoeken bij arbeidsongeschikte zelfstandigen.

Het Rijksinstituut voor de Sociale Zekerheid van Zelfstandigen voert bij zelfstandigen die als arbeidsongeschikt zijn erkend, onderzoeken uit. De verslagen van deze onderzoeken dienen om bij een aanvraag tot invaliditeit de invaliditeitsgraad vast te stellen. Deze onderzoeken zijn niet langer in alle gevallen nodig. Ze zijn enkel nog nodig in twee gevallen:

  • bij de gerichte controle: de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling vraagt een gerichte controle aan in een individueel dossier wegens bepaalde redenen of elementen in het concrete dossier
  • de steekproefcontrole: de arbeidsongeschikte zelfstandige bezorgt een vragenlijst over zijn beroepsactiviteit aan de RSVZ bij het ingaan van de zevende maand van zijn erkenning als arbeidsongeschikte. De RSVZ voert een enquete uit bij 20% van deze vragenlijsten. 

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van art. 63 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten  

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Audrey DorigoAudrey Dorigo
Woordvoerster van minister Maggie De Block
+32 475 77 84 03
vCard downloaden
Tijs RuysschaertTijs Ruysschaert
Woordvoerder van minister Maggie De Block
+32 478 39 40 52
vCard downloaden