Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

PERSUITNODIGING - Uitreiking Student Award 2017 Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid

Door Evelien De Vos

29 januari 2018  - 16u30-17u30
FOD Sociale Zekerheid - Zaal Juntos
Kruidtuinlaan 50 1000 Brussel

 

Het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (BTSZ) informeert de actoren in de sociale sector over de sociale bescherming in België, met aandacht voor de Europese context. Een breed scala aan auteurs (academici, ambtenaren, politiek verantwoordelijken en medewerkers van studiediensten van sociale partners) brengen hierin hun werk onder de aandacht.

Het BTSZ organiseert jaarlijks een wedstrijd voor studenten die in hun masterproef of masterscriptie een thema uit de sociale zekerheid behandelen. Ze maken kans op een geldprijs van 1000 euro en een publicatie in het BTSZ.

 

Volgende studenten werden dit jaar genomineerd voor hun scriptie of masterproef:
• Mattijs Vanmarcke, Sociaal statuut van vluchtelingen (.pdf), UGent;
• Joy Schols, Non-take up van de inkomensgarantie voor ouderen. Visies en ervaringen van ambtelijk personeel betrokken bij de uitvoering en/of het beleid van de voorziening (.pdf), KU Leuven;
• Ann-Sophie Jacquemyn, Wat is het effect van nieuwe sociale risico’s op de positie van de huidige klassieke sociale zekerheid in België, gelet op de evolutie van de sociale risico’s doorheen de geschiedenis? (.pdf), KU Leuven.

Op 29 januari mag één van hen de prijs in ontvangst nemen van Minister van Sociale Zaken Maggie De Block.
Als journalist ben je ook van harte welkom op deze prijsuitreiking.

Gelieve tegen 28 januari je aanwezigheid te bevestigen via press@minsoc.fed.be

 

 

Meer info?

Persdienst FOD Sociale Zekerheid I +32 (0)473 13 13 29 | press@minsoc.fed.be | @FODSZ

Bron

Logo of 'Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid' Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid
Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower
Kruidtuinlaan 50/100
1000 Brussel
België
+32 2 528 60 11
http://www.socialsecurity.fgov.be

Contact

Evelien De Vos

Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel, Belgium
+32 473 13 13 29
vCard downloaden