Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Goedkeuring van overeenkomsten tussen zorgverstrekkers en verzekeringsorganismen

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 2 februari 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een akkoord en drie overeenkomsten tussen zorgverstrekkers en verzekeringsorganismen goed.  

Ter uitvoering van de wet van betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, gaat de ministerraad akkoord met de volgende nieuwe overeenkomsten:

  • het akkoord met de artsen
  • nationale overeenkomst met de logopedisten
  • nationale overeenkomst met de audiciens
  • nationale overeenkomst met de kinesitherapeuten

Het akkoord en de overeenkomsten mogen gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Audrey DorigoAudrey Dorigo
Woordvoerster van minister Maggie De Block
+32 475 77 84 03
vCard downloaden
Tijs RuysschaertTijs Ruysschaert
Woordvoerder van minister Maggie De Block
+32 478 39 40 52
vCard downloaden